Diễn đàn cho Designer Việt Nam

Diễn đàn cho Designer Việt Nam là cộng đồng thiết kế của các thành viên tuyệt vời 🎨s

Là cộng đồng dành cho Designer. Cùng nhau học hỏi vào thế giới Design đầy màu sắc.

Tạo tài khoản Đăng nhập

Posts

6 nguyên tắc định hướng thị giác
Đã ghim

6 nguyên tắc định hướng thị giác

Tương tác 3 Comments
10 phút đọc
Wireframe

Wireframe

Comments
1 phút đọc
Nghiệp vụ BA

Nghiệp vụ BA

Comments
1 phút đọc
User Flow

User Flow

Comments
1 phút đọc
Secondary Diễn đàn cho Designer Việt Nam logo

Diễn đàn cho Designer Việt Nam là cộng đồng thiết kế của các thành viên tuyệt vời 🎨s

Là cộng đồng dành cho Designer. Cùng nhau học hỏi vào thế giới Design đầy màu sắc.

Tài liệu FRS

Tài liệu FRS

Tương tác 1 Comments
2 phút đọc
Tài liệu SRS

Tài liệu SRS

Tương tác 4 Comments
9 phút đọc
Phím tắt Blender

Phím tắt Blender

Comments
1 phút đọc
Tạo video trong Figjam

Tạo video trong Figjam

Comments
1 phút đọc
Toán Vector cơ bản trong Blender

Toán Vector cơ bản trong Blender

Comments
7 phút đọc
Làm quen với giao diện Blender

Làm quen với giao diện Blender

Tương tác 3 Comments
2 phút đọc
Nghiên cứu định lượng trong UX

Nghiên cứu định lượng trong UX

Comments
2 phút đọc
Nhập môn: Blender Công cụ tối ưu cho thiết kế mô hình 3D

Nhập môn: Blender Công cụ tối ưu cho thiết kế mô hình 3D

Tương tác 3 Comments
2 phút đọc
Tools: 7 plugins hỗ trợ tốt nhất trên Figma

Tools: 7 plugins hỗ trợ tốt nhất trên Figma

Tương tác 3 Comments 1
3 phút đọc
Một số phím tắt nhanh

Một số phím tắt nhanh

Tương tác 4 Comments
1 phút đọc
Figjammmm !

Figjammmm !

Comments
1 phút đọc
Nghiên cứu định tính trong UX

Nghiên cứu định tính trong UX

Tương tác 4 Comments
2 phút đọc
Mức thu nhập của ngành UX/UI Design?

Mức thu nhập của ngành UX/UI Design?

Tương tác 3 Comments
2 phút đọc
Tips giúp bạn thiết kế UX/UI tốt hơn gấp 10 lần!

Tips giúp bạn thiết kế UX/UI tốt hơn gấp 10 lần!

Tương tác 4 Comments
2 phút đọc
Bài 2: Quy trình 4 bước trong UX

Bài 2: Quy trình 4 bước trong UX

Tương tác 5 Comments
3 phút đọc
Wellcome: Mừng đồng bọn mới 🎉

Wellcome: Mừng đồng bọn mới 🎉

Tương tác 4 Comments
2 phút đọc
Bài 1: Tìm hiểu UX - Phương pháp & khái niệm.

Bài 1: Tìm hiểu UX - Phương pháp & khái niệm.

Tương tác 8 Comments
5 phút đọc
[Resource] Top những trang tài nguyên miễn phí tốt nhất

[Resource] Top những trang tài nguyên miễn phí tốt nhất

Tương tác 5 Comments
1 phút đọc
Đang tải...